Frederiksborg

Slottet bebos af Det Nationalhistoriske Museum, som rummer en betydelig samling af portrætter og historiemalerier samt moderne kunst, der giver et billede af Danmarkshistorien og dens vigtige skikkelser.

Slotskirken blev skånet, da resten af slottet brændte i 1859. Derfor står kirken den dag i dag med fantastiske udskårne trælofter fra Christian IV's tid.

Indgangspartiet/porten fra 1609 bærer Chr. IV's valgsprog på latin: "Regnet Firmat Pietas."
("Fromhed Styrker Rigerne.")

Frederiksborg Slot ligger midt i Hillerød på tre slotsholme, omkranset af Frederiksborg Slotshave.
Chr. IV's dronning, Anna Catharina, havde dette valgsprog:
"Rege me Jehova spirito sanctu tuo."
("Led mig Jehova med din hellige ånd.")
Frederiksborg Slotskirke er bygget ind i højde med kælderetagen og stueetagen i hovedslottets østlige tværfløj, som blev bygget i 1707-1709.

Kirken blev indviet 31. maj 1710 og har i kongernes tid fungeret som hofkapel.

Slottet

Loftet

Søjlerne

Stukken