Frederiksborg - Søjler i Slotskirken

Her i kirkeskibet ses de to søjlegange på 1. sal.

Den venstre søjlegang rummer mange inskriptioner med bibelske citater.

De tyve søjler bærer tyve skriftsteder hvoraf de fleste er taget fra vulgata oversættelsen.
Citateterne her er taget fra 1. Samuel kap. 3, vers 20
og Apostelgerningerne kap. 13, vers 22.

Klik her for STØRRE BILLEDE
Citateterne her er taget fra 1. Mosebog kap. 15, vers 6
og Galaterne kap. 4, vers 28.

Klik her for STØRRE BILLEDE

Slottet

Loftet

Søjlerne

Stukken